Category: ! Utan en kolumn

  • 4 barns frågor som är svåra att svara på

    Vilka frågor ger barn inte upp sina föräldrar. Och ibland förvirrar de oss bara, för det finns inget svar eller det är för svårt att förklara för barnet. Vi analyserar de fyra barnens "varför?". ”Varför stannar min mamma hos mig i skolan hela dagen? Hon arbetar inte, hon har tid!" Seva, 7 år gammal Anna…